ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

26