ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

26