ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาก่อสร้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 3 บ้านแม่อิบ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

23

สัญญาจ้างก่อสร้าง