ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

22

สัญญาจ้างก่อสร้าง